کنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی‌
1389/9/14 یکشنبه
کنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی‌در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی‌ (CITES)
CONVENTION ONINTERNATIONAL TRADE IN ENDANGEREDSPECIES OF WILD FAUNA ANDFLORA - WASHANGTON 1973

تاریخ‌ انعقادـ 3 مارس‌ 1973
تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ـ یکم‌ ژوئیه‌ 1975
تاریخ‌ عضویت‌ ایران‌ـ 3 اوت‌ 1976
محل‌ انعقادـ واشنگتن‌، آمریکا
محل‌ دبیرخانه‌ـ ژنو، سوئیس‌ (سایتیس‌)
مرجع‌ نگهدارنده‌ اسنادـ دولت‌ سوئیس‌
زبانهای‌ رسمی‌ کنوانسیون‌ـ انگلیسی‌، فرانسه‌، اسپانیایی‌، روسی‌، چینی‌
مرجع‌ ملی‌ کنوانسیون‌ در ایران‌ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌، معاونت محیط زیست طبیعی
حمایت از گونه های جانوران وگیاهان وحشی در معرض خطر انقراض از طریق برقراری واعمال کنترل های لازم در زمینه ،تجارت این گونه ها بوسیله صدور مجوزهای صادرات وواردات .
دول‌ متعاهد با شناخت‌ آنکه‌ حیوانات‌ و گیاهان‌ وحشی‌ با گونه‌های‌ متنوع‌ و زیبای‌ خود جزء غیر قابل‌ جانشینی‌ از سیستمهای‌ مختلف‌ طبیعی‌ کره‌ زمین‌ را تشکیل‌ می‌دهند، که‌ بایستی‌ برای‌ نسل‌ حاضر و نسلهای‌ آینده‌ حفظ‌ و نگهداری‌ گردد و با آگاهی‌ به‌ ارزش‌ روزافزون‌ حیوانات‌ و گیاهان‌ وحشی‌ از جنبه‌های‌ زیبایی‌، علمی‌، فرهنگی‌، هنری‌، تفریحی‌ و اقتصادی‌ و با شناخت‌ آنکه‌ افراد و دول‌ بایستی‌ بهترین‌ محافظان‌ گیاهان‌ و جانوران‌ وحشی‌ خود باشند، و به‌ علاوه‌ با شناخت‌ این‌ اصل‌ که‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ برای‌ حفظ‌ بعضی‌ از گونه‌های‌ گیاهان‌ و حیوانات‌ وحشی‌ علیه‌ بهره‌برداری‌ بی‌رویه‌ از طریق‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ امری‌ حیاتی‌ و لازم‌ می‌باشد، و با اعتقاد به‌ اینکه‌ بایستی‌ اقدامات‌ مناسبی‌ بدین‌ منظور انجام‌ شود، در مواردی را‌ توافق‌ نمودند.