آیکون منو
شرح وظایف،اهداف و ماموریت ها
1389/8/23 یکشنبه
 
محیط زیست طبیعی 

          سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی متولی حفاظت از آن دسته از عرصه های طبیعی کشور است که جزء مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان می باشد.این مناطق به چهار بخش پارک های ملی ،مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع و آثار طبیعی ملی تقسیم می گردد.

در این راستا این معاونت با توجه به ساختار تشکیلاتی درون سازمانی مشتمل برچهار دفتر ، وظیفه حفاظت و حراست از این عرصه‌ها را بر عهده دارد که عبارتند از :

     1- دفتر زیستگاهها و امور مناطق

     2- دفتر حیات وحش و تنوع زیستی

     3- دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی

     4- دفتر حفاظت از مناطق و مدیریت شکار و صید


         
در خصوص مبحث حضور بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه های بین المللی و با توجه به پیگیری های مکرر این معاونت در سنوات گذشته سازمان حفاظت محیط زیست توسط کنوانسیونهای مشروحه ذیل به مبادی ذیصلاح جهانی مرتبط است که شامل: کنوانسیون رامسر، کنوانسیون سایتیس، کنوانسیون گونه های مهاجر، کنوانسیون تنوع زیستی و ... می باشد که از طریق کنوانسیون های فوق همواره اطلاعات فی مابین ایران و سایر کشور ها در حال تبادل است.
 با توجه به وجود تعدادی از گونه های نادر زیستی، همچنین مناطق منحصر به فرد در کشور، پروژه های بین المللی جهت حفاظت و سیانت از این گونه ها و مناطق در این حوزه در حال اجراست که مدیریت آنها برعهده معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی کشورمی باشد.

این پروژه
ها عبارتند از:

     1- پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 

     2- پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی
     3- پروژه حفاظت از تالابهای ایران


 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *