کنوانسیون‌ تنوع‌ زیستی‌
1389/9/14 یکشنبه
کنوانسیون‌ تنوع‌ زیستی‌ (CBD)
 CONVENTION ONBIOLOGICAL DIVERSITY - RIO 1992

تاریخ‌ انعقادـ 5 ژوئن‌ 1992
تاریخ‌ لازم‌ الاجرا شدن‌ـ 29 دسامبر 1993
تاریخ‌ عضویت‌ ایران‌ـ 6 اوت‌ 1996
محل‌ انعقادـ ریودوژانیرو، برزیل‌
محل‌ دبیرخانه‌ـ ژنو، سوئیس‌
مرجع‌ نگهدارنده‌ اسنادـ دبیر کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد
زبانهای‌ رسمی‌ کنوانسیون‌ـ انگلیسی‌، فرانسه‌، اسپانیایی‌، روسی‌، چینی‌، عربی‌
مرجع‌ ملی‌ کنوانسیون‌ در ایران‌ـ وزارت جهاد كشاورزي
 اهداف‌ این‌ کنوانسیون‌، که‌ باید برابر مقررات‌ مربوط‌ آن‌ دنبال‌ شود، عبارتند از حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌، استفاده‌ پایدار از گونه‌ها و سهیم‌ شدن‌ عادلانه‌ و برابر در مزایای‌ حاصل‌ از کاربرد منابع‌ ژنتیکی‌، از جمله‌ از طریق‌ دسترسی‌ مناسب‌ به‌ منابع‌ ژنتیکی‌ و انتقال‌ صحیح‌ تکنولوژی‌های‌ مربوط‌، با در نظر گرفتن‌ کلیه‌ حقوِ مربوط‌ به‌ آن‌ منابع‌ و تکنولوژی‌ها، همچنین‌ از طریق‌ تأمین‌ مالی‌ لازم‌.