کنوانسیون‌ حفاظت‌ از گونه‌های وحشی‌ مهاجر
1389/9/14 یکشنبه
کنوانسیون‌ حفاظت‌ از گونه‌هایوحشی‌ مهاجر (CMS)
 CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES CMS)- BON 1979 )  
تاریخ‌ انعقادـ 23 ژوئن‌ 1979
تاریخ‌ لازم‌ الاجرا شدن‌ـ 3 نوامبر 1983
محل‌ انعقادـ بن‌، آلمان‌
زبانهای‌ رسمی‌ کنوانسیون‌ـ انگلیسی‌، فرانسه‌، آلمانی‌، روسی‌، اسپانیایی‌، عربی‌، چینی‌
هدف این کنوانسیون حفاظت و مدیریت کارآمد گونه های مهاجر وحشی که از فراز قلمرو ملی کشورهای عضو به خارج مهاجرت می کنند . این عمل توسط طرفهای متعاهد با توافق دولتهای مسیر مهاجرت صورت می گیرد .
    طرفهای‌ متعاهد،معتقدند جانوران‌ وحشی‌ در اشکال‌ بی‌شمارشان‌، بخش‌ غیرقابل‌ جایگزین‌ سیستم‌ طبیعی‌ کره‌ زمین‌ را تشکیل‌ می‌دهند که‌ باید به‌ نفع‌ بشریت‌ حفظ‌ شوند؛ آگاهند از اینکه‌ تمامی‌ نسلهای‌ بشر باید منابع‌ کره‌ زمین‌ را برای‌ نسلهای‌ آینده‌ حفظ‌ کنند و التزام‌ دارند که‌ از حفظ‌ و بهره‌برداری‌ خردمندانه‌ این‌ میراث‌ در جایی‌ که‌ بکار گرفته‌ می‌شود اطمینان‌ حاصل‌ نمایند؛از ارزش‌ در حال‌ رشد جانوران‌ وحشی‌ از نقطه‌ نظر زیست‌ محیطی‌، بوم‌شناسی‌، نسل‌شناسی‌، علمی‌، زیبایی‌شناسی‌، تفریحی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آگاهند؛نگران‌ گونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ که‌ از فراز قلمرو ملی‌ آنها و یا به‌ خارج‌ از آن‌ مهاجرت‌ می‌کنند، می‌باشند؛معتقدند که‌ حامی‌ گونه‌های‌ مهاجر جانوران‌ وحشی‌ که‌ درون‌ قلمرو ملی‌ آنها زندگی‌ می‌کنند و یا از فراز آنها عبور می‌کنند، هستند و باید باشند؛ متقاعد شده‌اند که‌ حفاظت‌ و مدیریت‌ کار آمد گونه‌های‌ مهاجر جانوران‌ وحشی‌ که‌ بخشی‌ از دورة‌ زندگی‌ خود را در قلمرو ملی‌ آنها می‌گذارنند، اقدام‌ هماهنگ‌ تمامی‌ آنها را می‌طلبد.