\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

سومین نشست تبادل تجربیات دبیرخانه های مدیریت زیست بومی تالاب های کشور با توجه به بکارگیری رویکرد زیست بومی در حفاظت و مدیریت اکوسیستم های تالابی در سازمان حفاظت محیط زیست و شکل گیری دبیرخانه های مدیریت زیست بومی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی موضوع ظرفیت سازی کارشناسان ادارات کل مرتبط از ضروت های استقرار این رویکرد است و طرح حفاظت از تالاب های ایران با همکاری دفتر زیستگاهها و امور مناطق به منظور فراهم کردن زمینه تبادل تجربیات و ظرفیت سازی کارشناسان دبیرخانه ها، اقدام به برگزاری نشست های دوره ای می نماید.
سومین نشست تبادل تجربیات دبیرخانه های مدیریت زیست بومی تالاب های کشور
 

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران از برگزاری سومین نشست  انتقال تجربیات دبیرخانه های مدیریت زیست بومی تالاب ها در روز 4 و 5 مرداد 95 در شهر رامسر و با حضور نمایندگان 12 استان خبر داد و افزود: با توجه به بکارگیری رویکرد زیست بومی در حفاظت و مدیریت اکوسیستم های تالابی در سازمان حفاظت محیط زیست و شکل گیری دبیرخانه های مدیریت زیست بومی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی موضوع ظرفیت سازی کارشناسان ادارات کل مرتبط از ضروت های استقرار این رویکرد است و طرح حفاظت از تالاب های ایران با همکاری دفتر زیستگاهها و امور مناطق به منظور فراهم کردن زمینه تبادل تجربیات و ظرفیت سازی کارشناسان دبیرخانه ها، اقدام به برگزاری نشست های دوره ای می نماید.
محسن سلیمانی روزبهانی با اشاره به تکمیل شدن فرایند تدوین برنامه های مدیریت تالاب های هامون، چغاخور، حله، زریوار و آلاگل و اضافه شدن حداقل 4 تالاب جدید به این فهرست در سال آینده، حضور کارشناسان دبیرخانه های تالابی استان های آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان، فارس، گلستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، بوشهر، کردستان، اصفهان و مازندران در کارگاه را فرصت مغتنمی برای توان افزایی آنها دانست و افزود: دبیرخانه های مدیریت زیست بومی تالاب نه تنها در راهبری فرایند تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب ها نقش اساسی ایفا می کنند، بلکه پس از تصویب و حین اجرای برنامه نیز مسؤولیت های زیادی در پیگیری اقدامات از نهادهای مسؤول، برنامه ریزی برای تشکیل منظم جلسات ساختارهای اجرایی، مستندسازی فرایندها و گردآوری و تنظیم گزارش پایش را بر عهده دارند.
طی این نشست که با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران و به میزبانی مرکز منطقه ای رامسر برگزار شد، کارشناسان دبیرخانه ها فرایند شکل گیری و اقدامات انجام شده در دبیرخانه ها را مرور کرده و در خصوص چالش ها، درس های آموخته در فرایند استقرار مدیریت زیست بومی در مدیریت تالاب های کشور به بحث و گفتگو پرداختند. در روز دوم این کارگاه نیز برنامه آموزشی در خصوص لزوم انجام پایش، نحوه انجام و معرفی ابزارهای پایش با تأکید بر تصاویر ماهواره ای به انجام رسید. بدین ترتیب که کارشناسان با نحوه دسترسی آنلاین به تصاویر ماهواره ای به روز از تالاب ها برای استفاده در فرایند پایش آشنا شدند.
اخبار مرتبط