اخبار معاونت

دوره آموزشی تخصصی آشنایی با گونه های ماهیان بومی آبهای داخلی،

دوره آموزشی تخصصی آشنایی با گونه های ماهیان بومی آبهای داخلی،

دوره آموزشی تخصصی آشنایی با گونه های ماهیان بومی آبهای داخلی، از تاریخ ۳ لغایت ۴ مهر و بر اساس سرفصل های تقویم آموزشی مصوب کارکنان سازمان در مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان البرز برگزار شد.
با توجه به اهمیت زیست ماهیان در منابع آبی داخلی، دوره آموزشی تخصصی آشنایی با گونه های ماهیان بومی آبهای داخلی با در نظر گرفتن سرفصل هایی چون
  • آشنایی با ریخت شناسی و زیست شناسی انواع گونه های بومی ماهیان،
  •  انواع روشهای نمونه برداری،
  • چالش گونه های غیر بومی،
  • روش های نوین حفاظتی آبزیان در منابع آبی و ...
جهت آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان تخصصی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و دفاتر تخصصی ستاد در حال برگزاری است.
اساتید صاحب نظری همچون اصغر عبدلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و صابر وطن دوست عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بابل، مدرسین این دوره بوده، به تدریس مباحث تخصصی فوق برای کارشناسان مدعو می پردازند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر