اخبار معاونت

تعطیلی موزه پردیسان تا آخر شهریور

تعطیلی موزه پردیسان تا آخر شهریور

موزه تنوع زیستی پردیسان جهت انجام امور آفت زدایی و تاسیساتی به مدت سه هفته تعطیل شد.
بنابه اعلام دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، "موزه تنوع زیستی پارک پردیسان" جهت انجام سمپاشی سالیانه و نیز انجام امور تاسیساتی و آماده سازی موزه جهت ارائه خدمات مطلوب در سال تحصیلی جدید به مدت سه هفته  تعطیل و از پذیرش بازدیدکنندگان معذور خواهد بود.
نسخه قابل چاپ
بيشتر