اخبار معاونت

حضورمعاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در همایش تقسیمات کشوری و چالش های پیش رو

حضورمعاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در همایش تقسیمات کشوری و چالش های پیش رو

حسن اکبری معاون محیط زيست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در همایش تقسیمات کشوری و چالش های پیش رو حضور یافت.
حسن اکبری به دعوت وزارت کشور در روز آخر همایش سه روزه تقسیمات کشوری و چالش های پیش رو که در اردوگاه امام خمینی شهر لواسان برگزار شد، حضور یافته، به ارائه سخنرانی در مورد چالش های محیط زیستی و ارتباط آن با تقسیمات کشوری پرداخت.

ایشان به چالش های مرتبط با آب، خاک، آلودگی هوا، پسماند، و کاهش تنوع زیستی به عنوان‌  مهمترین چالش های ايران در زمینه محیط زیست اشاره کرد.

وی ضمن ذکر دلایل اصلی کاهش تنوع زیستی به عنوان‌ یکی از چالش های مهم محیط زیستی، از اثرات برگشت ناپذیر تغییر کاربری اراضی و  تخریب سرزمین بر سرمایه های ارزشمند طبیعی کشور و جهان یاد کرده، مدیریت جامع و فرابخشی این میراث گرانبها را جهت حفظ آن برای نسل حاضر و آیندگان، راه حل این مشکل خواند.

 اکبری اظهار داشت: در صورت همخوانی مرزهای سیاسی با مرزهای اکولوژیکی، بسیاری از مشکلات محیط زیستی و اجتماعی برطرف می شود.

معاون محیط زيست طبیعی و تنوع زیستی سازمان در ادامه سخنان خود بر لزوم در نظر داشتن آمایش سرزمین، جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی در تقسیمات کشوری تاکید کرد.
اکبری به دعوت وزارت کشور در روز آخر همایش سه روزه تقسیمات کشوری و چالش های پیش رو که در اردوگاه امام خمینی شهرستان لواسان برگزار شد، حضور یافته، به ارائه سخنرانی در مورد چالش های محیط زیستی و ارتباط آن با تقسیمات کشوری پرداخت.

ایشان به چالش های مرتبط با آب، خاک، آلودگی هوا، پسماند، و کاهش تنوع زیستی به عنوان‌  مهمترین چالش های ايران در زمینه محیط زیست اشاره کرد.

وی ضمن ذکر دلایل اصلی کاهش تنوع زیستی به عنوان‌ یکی از چالش های مهم محیط زیستی، از اثرات برگشت ناپذیر تغییر کاربری اراضی و  تخریب سرزمین بر سرمایه های ارزشمند طبیعی کشور و جهان یاد کرده، مدیریت جامع و فرابخشی این میراث گرانبها را جهت حفظ آن برای نسل حاضر و آیندگان، راه حل این مشکل خواند.

 اکبری اظهار داشت: در صورت همخوانی مرزهای سیاسی با مرزهای اکولوژیکی، بسیاری از مشکلات محیط زیستی و اجتماعی برطرف می شود.

معاون محیط زيست طبیعی و تنوع زیستی سازمان در ادامه سخنان خود بر لزوم در نظر داشتن آمایش سرزمین، جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی در تقسیمات کشوری تاکید کرد.

عكس های مرتبط :

نسخه قابل چاپ
بيشتر