اخبار معاونت

دومین جلسه کارگروه گونه های مهاجم برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه کارگروه گونه های مهاجم

دومین جلسه کارگروه گونه های مهاجم برگزار شد.

 دومین جلسه کارگروه مدیریت و مقابله با گونه های مهاجم گیاهی و جانوری با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی و سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد.

به گفته محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی،  حاضرین در این جلسه ضمن تبادل نظر در خصوص تهدیدات زیستی ناشی از گونه های مهاجم، بسترهای قانونی موجود برای مقابله و مدیریت این گونه ها  را مورد بررسی قرار داده بر لزوم تداوم منظم و منسجم جلسات تا رسیدن به چارچوب مشخص و ساختار و بستر قانونی تاکید کردند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر