اخبار معاونت

ذخیره گاه های زیستکره کشور دارای برنامه عملیاتی مدون شدند

ذخیره گاه های زیستکره کشور دارای برنامه عملیاتی اجرایی مدون شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اظهار داشت: تمام ذخیره گاه های زیستکره دارای برنامه اقدام و زمان بندی شده اند.

وی افزود: در حال حاضر ایران دارای 13 ذخیره گاه زیستکره به اسامی هامون، گنو، حرا، ارژن و پریشان ، دنا، تنگ صیاد و سبزکوه، ارسباران، ارومیه، میانکاله، کویر، توران، گلستان و کپه داغ ثبت شده در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو است.

ظهرابی اظهار داشت: این ذخیره گاه طیف وسیعی از تنوع اکوسیستمی، ذخائر ژنتیکی و زیستگاه ها ی تنوع جانوری، گیاهی و اقتصادی اجتماعی را شامل شده و در واقع به عنوان یک بانک و نمونه ای از اکوسیستم های طبیعی کشور محسوب می شوند.

وی با تاکید بر اینکه اگرچه بدنه اصلی ذخیره گاه های زیستکره کشور را مناطق چهارگانه تشکیل داده و سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت از آنها اهتمام داشتند، گفت: در عرصه های پیرامونی آن ها که در واقع بخش دیگری از ذخیره گاه زیستکره را در برگرفته و در واقع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های انسانی را بر مناطق داشته اند برنامه شخص وجود نداشته و متأسفانه از تأسیس این ذخیره گاه از سال 1355 تاکنون به این مهم پرداخته نشده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در چارچوب بند "ظ" ماده 38 قانون برنامه ششم و جلب مشارکت مردمی در حفاظت ای از تنوع زیستی کشور و بهره برداری مسئولانه از منابع به منظور انتفاع مردم محلی و با رویکرد توسعه اقتصاد مقاومتی این برنامه تهیه شده و امید است با عملیاتی شدن آن گام موثری توسعه پایدار کشور و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از تنوع زیستی برداشته شود.

وی گفت: براساس این برنامه دو ساله اعتباری بالغ بر89 میلیارد تومان در خواست شد که صرف ارتقاء حفاظت، ایجاد زیر ساخت های طبیعت گردی، احیاء و بازسازی مناطق ، مقابله با بیماری ها و آفات و جلب مشارکت جوامع بومی و محلی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین حفاظتی خواهد شد.

ظهرابی با بیان اینکه در بودجه سال 1398 برنامه مدیریت دو ذخیرگاه زیستکره، گلستان و دنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، افزود: در این پیشنهاد برای سایر ذخیرگاه های زیستکره کشور برنامه ریزی شده است.

كلمات كليدی : ظهرابی , حمید ظهرابی , ذخیره گاه های زیستکره کشور , ذخیره گاه های زیستکره
بيشتر