1395/6/21 یکشنبه
ماموریت ها و اهداف حوزه معاونت طبیعی به شرح ذیل می باشد :
 
 1. تدوین و اجرای طرحهای توجیهی و تفصیلی مناطق و تسریع در تصویب طرحهای مدیریت در شورای برنامه ریزی برنامه ریزی و توسعه استانها.
 2. توان سنجی و ارزیابی عرصه های طبیعی کشور برای توسعه و ارتقاء شبکه مناطق تحت مدیریت.
 3. تدوین برنامه جامع احیاء تالابهای در معرض خطر با رویکرد مدیریت زیست بومی و برنامه ریزی برای حفاظت و احیاء تالابهای کشور با همکاری ادارات کل استانها.
 4. افزایش و توسعه فعالیتها با سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی با هدف ارتقاء کمی و کیفی عرصه های با اهمیت بین المللی مانند ذخیره گاههای زیستکره، رامسر و مناطق حفاظت شده بین مرزی و . . .
 5. تدوین دستورالعمل ها و ضوابط لازم برای بهره برداری پایدار از مناطق تحت مدیریت.
 6. هماهنگی با سازمان جنگلها ، مراتع و آیخیزداری کشور جهت بازنگری در ممیزی مراتع و پیگیری اخذ نقشه مستثنیات داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت.
 7. بررسی موضوعات و پاسخگویی به استعلامات معدنی در کارگروه بررسی معادن معاونت محیط زیست طبیعی ، کارگروه تعامل فعالیتهای معدنی و محیط زیست و شورایعالی معادن.
 8. انجام مطالعات و جمع آوری نمونه های لازم مرتبط با تنوع زیستی ، ژنتیکی،مناطق فسیلی
 9. تدوین دستوالعمل های نحوه ارزیابی مخاطرات زیست محیطی موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی
 10. مطالعه ،شناسایی و جمع آوری نمونه های فون و فلور مناطق تحت مدیریت سازمان
 11. انجام فعالیت های مرتبط با کنوانسیون تنوع زیستی
 12. انجام فعالیت های مرتبط با کارگروه غارشناسی کشور
 13. بررسی،کشف و استخراج مناطق فسیلی نمومه کشور
 14. تهیه و اجرای برنامه مدیریت و حفاظت گونه های در معرض تهدید
 15. پایش و سرشماری حیات وحش
 16. شناسایی و پیشگیری بیماریهای شایع در حیات وحش
 17. مدیریت و حل بحران تعارضات حیات وحش و بهبود وضعیت شکار و تلفات جاده ای
 18. تدوین و تهیه دستورالعمل ها ،قوانین و ضوابط مرتبط با حیات وحش
 19. همکاری های بین المللی و منطقه ای در راستای حفاظت گونه ها 
 20. برنامه ریزی جهت صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیر  بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و ...
 21. برنامه ریزی و سیاست گذاری و اقدام در مورد تشکیل ستاد بحران های زیست محیطی و حوادث غیر مترقبه و پیگیری ویژه در مواقع بروز آنها با هماهنگی مدیران ستادی و استانی و تهیه بانک اطلاعات بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و خسارات
 22. بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات و صادرات مجدد گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارند
 23. تهیه دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات سازمان در مورد حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع سطحی و زیرزمینی از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و ... در مناطق تحت مدیریت سازمان و دستورالعمل نگهداری گونه های جانور وحشی با همکاری واحدهای تخصصی و نظارت دقیق بر اجرای آنها
 24. صدور موافقت اصولی جهت تاسیس باغهای وحش ،تاسیس نمایشگاههای حیات وحش ،بهره برداری از قرقهای اختصاصی و تکثیر و پرورش و نگهداری و ورود و خروج حیوانات وحشی از کشور و پیگیری و تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای استانی
 25. جمع آوری آمارهای مربوط به سر شماری­های ادواری وحوش در استانها و پردازش آنها به منظور برنامه ریزی مناسب جهت حفاظت و بهره برداری گونه های جانوری وحشی