1398/9/10 یکشنبه

نام

سمت

شماره تماس      

                      تصویر

کیومرث کلانتری

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

42781882 

رضا اقتدار

مدیر کل دفتر زیستگاههاو امورمناطق

42781901

محمد مدادی

مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی  و ذخایر ژنتیکی

42781883

شهاب الدین منتظمی

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش

88233091

شهاب الدین منتظمی

سرپرست پروژه حفاظت یوزپلنگ آسیایی

42781916

حامد طالبی

مشاور

42781915

سید مجید خرازیان مقدم

مشاور

42781867

http://94.182.147.225/files/fa/news/1397/5/20/17575_495.jpg

علیرضا نجیمی

مشاور

42781858

بابک فتولی

مشاور

42781874