اخبار معاونت
.
1402/6/12 یکشنبهwww.doe.ir
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق، سیاستها، راهبردها و اهداف معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی را در دوره آموزشی فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست تبیین کرد.
دوره آموزشی فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست با شرکت روسای ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های استان های قزوین، البرز، گیلان، همدان، زنجان، تهران، قم و مرکزی ( 80 نفر) از تاریخ 11 لغایت 12 شهریور ماه سال جاری در استان قزوین برگزار شد.

در این دوره مسائل و موضوعات مختلفی از جمله امور حقوقی و قضایی ، پایش و محیط زیست انسانی،  اعتبارات و بودجه ، یگان حفاظت، برنامه های آموزشی و امور سازمان های مردم نهاد و محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مطرح و افراد شرکت کننده به بیان دیدگاه ها و مشکلات موجود پرداختند.

علیرضا نجیمی سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق بعنوان مدرس دوره در بخش تخصصی مربوطه علاوه بر بیان سیاستها ، راهبردها و اهداف معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، نکاتی در خصوص طرح های مدیریت مناطق ،  مشارکت در حفاظت،  ارتقاء سطح و بازنگری ، هوشمند سازی،  سامانه جامع محیط زیست،  منزلت مناطق، ضوابط محیط زیستی عملیات معدنی ، تفویض اختیار،  نمونه برداری و ارسال به بانک ژن ، سرشماری  و نظارت بر باغ وحش ها بیان کرده، در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.