اخبار معاونت
.
1402/6/20 دوشنبهwww.doe.ir
کارگاه آموزشی-مشورتی حفاظت از پلنگ ایرانی در تاریخ 18 لغایت 20 شهریور‌ماه با حضور نمایندگان ادارات کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور و اعضاء سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی در مرکز آموزش محیط‌بان در استان البرز برگزار شد.

 این رویداد، با هدف به روزرسانی وضعیت پلنگ و طعمه‌های آن و بازنگری در برنامه حفاظتی گونه یاد شده برپا شد.

در این کارگاه آموزشی-مشورتی، ضمن بررسی چالش های حفاظت از گونه از قبیل محدودیت های تغذیه ای و زیستگاهی ، محدوده پراکنش پلنگ و طعمه‌های آن در قالب پرسشنامه‌هایی توسط ادارات استانی به روزرسانی شد.

بعلاوه، موضوعات مختلف در ارتباط با پلنگ و حفاظت از آن در قالب 8 گروه‌کاری، به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد و شرکت‌گنندگان با حضور و مشارکت فعال در گروه‌ها، نظرات و تجربیات خود را در ارتباط با موضوعات مختلف به اشتراک گذاشتند.